Transitievergoeding

Met de invoering per 1 juli 2017 van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding. SnAB kan voor u de hoogte van de transitievergoeding berekenen.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband:

 • Over de eerste 10 jaar:
  1/6 van het bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd;
 • Over de jaren daarna:
  1/4 van het bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd;
 • Voor medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar is de transitievergoeding hoger. Voor meer informatie kunt contact opnemen met SnAB.

De maximale vergoeding bedraagt € 81.000,- bruto, of een jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) als dat hoger is.

Wanneer heeft een medewerker recht op een transitievergoeding?

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en:

 • Door de werkgever is opgezegd of op verzoek wordt ontbonden, of
 • Niet door de werkgever wordt verlengd (bij contract voor bepaalde tijd)

Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen? 

 • Als de arbeidsovereenkomsten samen minder dan 24 maanden hebben geduurd;
 • Bij ontslag met wederzijds goedvinden;
 • Als het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur werkt;
 • De werknemer de aow- of pensioengerechtigde leeftijd heeft of bereikt;
 • De werkgever failliet is, in surseance van betaling of schuldsanering zit.

Wilt u een juiste berekening van de transitievergoeding neem contact op met SnAB!